Gói Homephone HP300

300.000 

HP300 giá thuê bao 300.000đ/ tháng

  • Uu đãi miễn phí 30 phút đầu tiên/ cuộc gọi bao gồm thoại nội mạng viettel, nội hạt, liên tỉnh. 400 phút thoại ngoại mạng Viettel/tháng
  • Phí đăng ký hoà mạng: 60.000 đồng/thuê bao (giá trên áp dụng cho số ngẫu nhiên)
  • Phí chọn số đẹp: Xin liên hệ để biết thêm chi tiết.
ĐĂNG KÝ NGAY Tư vấn - Lắp đặt - Xuất Hoá Đơn

Phí tham gia và ưu đãi tháng đầu tiên:

  • Phí đăng ký = Giá gói/ số ngày trong tháng * số ngày còn lại của tháng.
  • Lưu lượng cộng khi đăng ký gói = lưu lượng ưu đãi của gói/ số ngày trong tháng * số ngày còn lại của tháng.
  • Phí gia hạn = 100% Giá gói, Lưu lượng khi gia hạn gói = 100% lưu lượng ưu đãi của gói.
  • Phí hòa mạng mới: 60.000 đồng/thuê bao (gồm phí sim: 25.000 đồng, phí hòa mạng: 35.000 đồng).
  • Cú pháp kiểm tra tài khoản:KTHP gửi 109.

Thời gian hưởng ưu đãi: 12 tháng tính từ tháng hòa mạng. Trong thời gian cam kết, thuê bao không được cắt hủy, chuyển đổi sang trả trước). Trường hợp thuê bao chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ bị thu hồi số.

Bình chọn
Gói cước

Điện thoại hiển thị số cố định, có thể di chuyển trong 1 khu vực

Số phút gọi nội

30 phút gọi nội mạng Viettel, nội hạt, liên tỉnh / cuộc gọi

Số phút gọi ngoại

400 phút gọi ngoại mạng Viettel/tháng