Gói lắp mạng Viettel có Wifi 5 Mesh

Đăng ký lắp mạng Viettel với gói cước có Wifi mesh dưới đây sẽ rất phù hợp với khách hàng là gia đình, cửa hàng, Shop House có các đặc điểm sau:

Có không gian rộng 80 m² trở lên
Có nhiều phòng, tầng, lầu (từ 2 phòng ngủ hoặc 3 tầng trở lên)
Có nhu cầu cao về độ phủ sóng rộng và mạnh: khách hàng hay livestream, chat video, audio call, bán hàng online.