Các gói cước cũ

Đây là các gói cước internet cáp quang cũ của Viettel đã ngừng cung cấp và lắp đặt. Thông tin các gói cước chỉ nhằm mục đích tra cứu và chăm sóc các khách hàng đang dùng các gói cước này.