3.2 Gói kinh doanh MMO, farm, nhà trọ, khách sạn

Đây là các gói cước chuyên dụng của Viettel. Dành cho các khách hàng có yêu cầu đặc biệt về vùng phủ sóng và số lượng máy kết nối. Các gói cước này được Viettel thiết kế và có các chế độ chăm sóc bảo trì riêng biệt. Chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ